Mpango wa Kuboresha Mazingira ya Biashara (MKUMBI)

Mpango wa Kuboresha Mazingira ya Biashara (MKUMBI)

Mpango wa Kuboresha Mazingira ya Biashara (MKUMBI) umekuwa ukijulikana kama “BLUEPRINT”. MKUMBI unalenga kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini (Blueprint for Regulatory Reform to Improve Business Environment). MKUMBI unalenga kuboresha mazingira ya biashara nchini kwa kupunguza au kuondoa na kuboresha changamoto mbalimbali katika ufanyaji biashara kama majukumu ya taasisi yana...

Malengo

Kuanzisha na kutekeleza shughuli za kuhamasisha na kuhakikisha taratibu bora za udhibiti, utoaji leseni na vibali

Kuhakikisha majukumu ya mamlaka za udhibiti yanayoingiliana yanaondolewa na yanayofanana yanaunganishwa

Kukuza uwazi katika mamlaka za udhibiti kwa kuweka mifumo ya TEHAMA inayotoa taarifa, huduma na taratibu zinazohitajika kwa umma kwa wakati

Kuanzisha mfumo madhubuti wa ufuatiliaji na tathimini ili kuhakikisha utekelezaji mzuri wa maboresho yanayopendekezwa

Utekelezaji

Misingi 10 ya Maboresho ya MKUMBI

 • star
 • star
 • star
 • star
 • star
 • i) Maboresho yanayofanywa na mamlaka za udhibiti yasilenge kuongeza mapato bali kukidhi gharama za utoaji huduma.

  ii) Sheria, Kanuni na Taratibu zilenge kutekeleza sera ya biashara, ushindani, kumlinda mlaji na huduma za umma.

  iii) Kukuza ushindani wa kimkakati wenye usawa, tija na ubunifu kwa kupunguza tozo na ada.

  iv) Majukumu ya mamlaka za udhibiti yanayoingiliana yaondolewa na yanayofanana yaunganishwe.

  v) Ukusanyaji wa mapato utumie nyezo rahisi na rafiki kwa kutumia mifumo ya dirisha moja na vituo vya pamoja.

  vi) Udhibiti uwe kwa lengo la kuendeleza sekta husika au uzalishaji.

  vii) Kuwa na mifumo ya udhibiti yenye uhakika, endelevu na inayotabirika.

  viii) Kuhakikisha kuwa maboresho ya kupunguza kanuni hayaondoi mamlaka ya udhibiti.

  ix) Kanuni zote zitakazotungwa zifanyiwe tathmini ya athari ya udhibiti kabla ya kuidhinishwa kutumika.

  x) Chagamoto za kiutendaji ndani na baina ya mamlaka za udhibiti zitatuliwe.

  Kuanza

 • star
 • star
 • star
 • star
 • star
 • The Government approved the implementation of the Blueprint for regulatory reforms to improve the business environment in  2018, and the Blueprint Action Plan (BAP) in 2019

  Tazama Video

  Wasiliana Nasi

  • Wizara ya Viwanda na Biashara
  • Mji wa Serikali, Mtumba, Mtaa wa Viwanda S.L.P 2996, 40478, Dodoma Jengo la Mambo ya Nje 4th Floor Shaaban Robert Street, Dar es Salaam, Tanzania
  • 0
  • 0
  • info@mit.go.tz