Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Viwanda na Biashara

Kitengo Mawasiliano Serikalini

Lengo

Kutoa ushauri wa kitaalamu wa masuala ya habari, mawasiliano na utoaji wa taarifa kwa vyombo vya habari na kwa wananchi.

Majukumu

  • Kuandaa na kusambaza taarifa na machapisho mbalimbali (Vipeperushi, Jarida na Makala) yanayoelimisha Umma kuhusu Sera, Sheria, programu, shughuli na maboresho yanayotekelezwa na Wizara;
  • Kuratibu mikutano ya Wizara na vyombo vya habari na Wizara;
  • Kuwasiliana na wananchi pamoja na vyombo vya habari kuhusu masuala yote yanayoihusu Wizara;
  • Kuhamasisha na kuelimisha umma kuhusu shughuli zinazotekelezwa na Wizara;
  • Kuratibu maandalizi ya nyaraka mbalimbali za Wizara na za kisekta kwa ajili ya warsha na mikutano;
  • Kuratibu maandalizi na utengenezaji wa Makala (print and electronic) na magazeti ya Wizara; na
  • Kusimamia shughuli zinazendeshwa na Maktaba ya Wizara.