Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Viwanda na Biashara

Usimamizi wa Ununuzi (PMU)

Lengo

Kutoa usahuri wa kitaalamu na huduma katika ununuzi utunzaji na ugavi wa bidhaa na huduma kwa Wizara  

Majukumu

  • Kushauri Menejimenti juu ya masuala yote yanayohusu ununuzi wa bidhaa na huduma mbalimbali
  • Kuratibu na Kusimamia ununuzi;
  • Kutunza na kusimamia mali za Wizara;
  • Kuandaa Mpango wa Ununuzi wa wizara; na
  • Kuandaa viwango vya bidhaa (Specification) pamoja na kusimamia viwango vilivyowekwa kwa bidhaa na huduma zote zinazonunuliwa.