Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Viwanda na Biashara

Dira na Dhamira

 DIRA

Kuwa na misingi ya uchumi wa viwanda shindani, yenye kuleta mapinduzi, endelevu na maendeleo jumuishi.

DHAMIRA

Kujenga msingi shindani na endelevu wa viwanda wenye kuwezesha biashara ulimwenguni kwa kuzingatia faida za mahali tulipo kijiografia na rasilimali zilizopo nchini kupitia sera, mikakati na mipango kwa mageuzi shirikishi ya viwanda”.