Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Viwanda na Biashara

Ukaguzi wa Ndani

Lengo

Kutoa ushauri wa kitaalamu kwa  Afisa Masuhuri kuhusu usimamizi sahihi wa raslimali 

Majukumu

  • Kukagua na kutoa taarifa kama kuna udhibiti wa kutosha kwenye makusanyo, utunzaji namatumizi ya rasilimali fedha za ofisi;
  • Kukagua na kutoa taarifa juu ya usahihi wa hesabu na taarifa mbalimbali zinazoandaliwa na ofisi;
  • Kupitia na kutoa taarifa juu ya shughuli au mipango ya ofisi ili kuona kama inaendana na malengo na madhumuni ya uanzishwaji wa ofisi;
  • Kuandaa Mpango kazi na Mpango mkakati wa ukaguzi; na
  • Kuandaa na kusimamia mipango ya ukaguzi.